• Eventus Bulgaria
  • Eventus Bulgaria
  • Eventus Bulgaria
  • Eventus Bulgaria
 
 
Bulgarian (Български) English (United Kingdom)
Понеделник, 30 Март 2020
 
 


Банер


За природата

Природата не може да бъде запазена без ваша помощ. Eventus Bulgaria насочва 2% от приходите си за подпомагане на кампании на природозащитни организации.

Екипът на Eventus Bulgaria взе решение активно да подпомага природозащитните организации, като насочва към тях 2% от приходите си. Тези средства се ползват както за реализирането на конкретни кампании, така и за PR акции за рационално използване на ресурсите и предпазване от замърсяване на околната среда.Нашата цел е повишаване информираността на гражданите за опазване на околната среда. Ние искаме да изградим екологично мислене  у все повече хора.Ние искаме повече хора с добро отношение към природата.За да съществуваме ние, трябва да съществува природата.Вие също помагате. Без специални усилия, като ни избирате за ваш партньор, вие вече се грижите и за опазване на природата!